Peter Sørensen – En ildsjæl på kanten!

Af Thisted Lokalforening

Agger: Vi har været en tur nede i den sydlige del af kommunen og taget en snak med vores kommunalpolitiker, Peter Sørensen, om løst og fast, og det at være en del af et lokalsamfund i ét af kommunens yderpunkter.

Der var engang

Sådan starter de gode gamle eventyr, som vi alle kender fra vores barndom. Og sådan starter vores besøg også i Agger. For det Agger, der var engang, er ikke det Agger, der længere er!

Og så alligevel!

Agger ligger i det sydvestlige Thy med Flade Sø mod nord og Krik Vig mod syd, og det store, men dragende hav mod vest. Skuer man mod øst troner Danmarks største landsbykirke op i horisonten. Agger er en del af det betagende og unikke naturområde, Nationalpark Thy, som ikke findes lignende i Danmark.

Denne solrige, men råkolde aprildag, lister vinden ind fra Vesterhavet. Stille og roligt kan man iagttage, hvordan marehalmen bliver kæmmet i brusende bølger, mens man fornemmer vinden ubønhørligt fortæller historier fra svundne tider om et samfund af nøjsomme og fattige fiskere og deres familier, der kæmpede en ulige kamp mod naturens kræfter, men som igen og igen formåede at omstille sig og kæmpe videre i en bestandig insisteren på, at aggerboere ikke kan overvindes i glemslens tåger!

Man mærker uvilkårligt historiens vingesus, som man bevæger sig rundt i byen, om et samfund, der altid har måtte kæmpe for dets eksistens og berettigelse. Men det går hånd i hånd med samtiden. For i dag er Agger trådt ud af anonymitetens skygge og fremstår selvbevidst som et symbol på, hvilken betydning sammenhold, vilje, stædighed, og evnen til at tænke innovativt kan medføre, men også med bevidstheden om, at intet kommer af sig selv!

Historien, der går igen

I Thisted Amts Tidende kunne man i 1964 læse følgende …På Morup Mølle Håndværker- og Borgerforeningens generalforsamling i aftes gav formanden købmand A.E Sørensen beretning om bestræbelserne for at få moderne fortovsanlæg i Morup Mølle… I øvrigt kunne formand A.E Sørensen endvidere meddele, at fortovene i den bymæssige bebyggelse var sikret…

54 år senere og 12 km længere mod sydvest blev der afholdt borgermøde i Agger beboerforening. Vesterhavsvej i Agger har gennem flere år tiltrængt en gennemgribende renovering, men de foregående tre gange, der er blevet indleveret ansøgning til kommunen er Agger blevet forbigået, knockoutet og sendt til tælling. Tovholder på dette projekt er formanden for Agger Handelsstandsforening og Agger Aktive, Peter Sørensen.

Hvis man synes efternavnet virker genkendeligt, tager man ikke helt fejl. Der er nemlig tale om far og søn.

Ildsjælen

Peter har argumenteret i kommunalbestyrelsen for en renovering af Vesterhavsvej i 2009, 2012 og 2015 uden større succes.  Men der slutter historien ikke!

Jeg er stædig når jeg brænder for noget, for kan det forklares, kan det også forsvares” siger Peter.

En ildsjæl tvivler aldrig på dét, han/hun giver sig i kast med, uanset bump og forhindringer. Det gør Peter heller ikke. Det er også én af de væsentligste årsager til, at der her i 2019 nu endelig sker noget omkring Vesterhavsvej. Vil du betegne dig selv som en ildsjæl?

Det kommer an på definitionen af en ildsjæl. Et lokalsamfund som vores i Agger kan en ildsjæl, om du vil, ikke stå alene. Der skal være én, der søsætter, igangsætter og er tovholder på et projekt, men hvis ikke hele lokalsamfundet står bag og bakker op omkring det, kan man være nok så meget ildsjæl”.

Man er ikke i tvivl, som man sidder og sludrer hen over kaffen – foran sidder en samfundsskabende entreprenør, som fornemmer pulsen og nerven i lokalsamfundet og ikke mindst besidder evnen til at se potentialet i noget, som ikke er! Et menneske, som hele tiden søger nye tiltag og projekter at igangsætte og understøtte.

I Agger har vi et stort foreningsliv. Faktisk hele 21 medlemmer og energien er høj. Jeg elsker den blanding i byen af os lokale, de faste sommerhusejere og turisterne osv. Her er frivillighed og sammenhold en dejlig ting. Og så har vi altid haft et fællesskab, hvor jeg synes, vi har formået at løfte vores by og område, og skabe vores egen identitet og brand på lige fod med andre kystbyer”.

Der fremhæves LadyWalk, Agger Athlon, Verdensballetten, Skulpturfestivalen, Sange Ved Havet og WalknRoll og De Sorte Huse.

Peter understreger med myndig stemme, at den rivende udvikling Agger har gennemgået de senere år, og fortsat oplever, først og fremmest kan tilskrives byens borgere og det fællesskab og samhørighed, man har herude.

Peters engagement og lyst til at involvere sig fik han ind med modermælken i Morup Mølle, hvor han er barnefødt og opvokset som nummer fire ud af en søskendeflok på seks. Faderen var selvstændig købmand. Ved siden af dette erhverv var han dybt involveret i frivilligt arbejde rundt omkring. Blandt andet i foreningen Lev Vel. Den dag i dag kan man bl.a. høste frugterne af faderens engagement i egenskab af det, der i dag er Møllehuset i Thisted.

Det gør mig da stolt at vide, han var en del af det og hvilken betydning, det har så mange år efter”.

Vi skal videre

….Sådan lyder partiets slogan og er synonym med Peter i alle livets facetter. Peter blev udlært kok tilbage i 1982. Siden da er det gået over stok og sten med det frivillige arbejde. Det var også grunden til, han gik ind i regions– og kommunalpolitik, nu på 14. år. Faderens gen og arvemasse, lysten og viljen og skabertrangen lever i bedste velgående.

I privatlivet er Peter også initiativrig og en iværksætter.  På CV´et står der bl.a. Strandgården i Agger gennem 8 år. Cafe-Anne i Agger gennem 6 år. Haft Lysstøberiet i Agger, og sådan kan man fortsætte. I dag driver Peter sammen med hustruen, Lone, Vesterhavshytten i Agger, ved siden af sit politiske virke. Derudover arbejder han som kok på Øst Vildsund Kro.

Peter er et familiemenneske med stort F.

Selvom både Lone og jeg har mange bolde i luften i hverdagen, passer vi på vores ægteskab. Det handler om ikke at tage hinanden for givet og ikke mindst være ”tilstede”, og give os selv lov til at holde fri med os selv og vores familie”.

Lone og Peter har i øvrigt fire børn og venter deres første barnebarn. ”Så bliver jeg bedstefar”, udbryder han glædestrålende.

Hvad kendetegner dig som politiker, Peter?

Om det er kommunal– eller regionspolitik er tryghed, værdighed og ordentlighed kendetegnende for mit politiske dna. Og det tager jeg med mig til Christiansborg. Selvom det er landspolitik på det overordnede niveau er jeg stadig ham Peter fra Agger, man altid kan henvende sig til”.

Peter fortæller, han ser frem mod sit første folketingsvalg, som han har forberedt sig på gennem måneder.

Jeg er klar, og har været til de første vælgermøder i Aalborg. Jeg føler mig godt klædt på til at være med til at sikre et Nordjylland i fortsat vækst og udvikling de kommende år”.

Vi slutter med starten! I 1657 forsøgte modige aggerboere forgæves at stoppe svenske styrker, der rykkede frem fra syd. Det kan man finde et synligt bevis på i Agger, i form af Nabestenen, som er rejst til minde om dette slag og de faldne.

I kærlig erindring om det mod og den tapperhed aggerboerne udviste dengang, men også siden, når de har måtte kæmpe og tilpasse sig naturens og elementernes rasen, til det Agger, der er i dag, må man blankt erkende – intet er anderledes i dag, end dengang!

Om du er barnefødt eller tilflytter kommer ud på ét i Agger. Samhørigheden og fællesskabet er den samme. Borgerne i Agger giver aldrig op. Det kan man så slutte, at Peter heller aldrig gør!

Et sidste spørgsmål, Peter: Bliver du valgt?

Først og fremmest handler det om, at vi i Dansk Folkeparti får så godt et valg, som muligt. Så må jeg se, hvor langt det rækker. Men min livsfilosofi er, at uanset, hvad man giver sig i kast med her i livet, skal man aldrig tvivle på sig selv og sit projekt. Så er man en dårlig ambassadør for sig selv” slutter han.

Er du én af de mange, der også vil sætte dit kryds ved Peter til det kommende folketingstingsvalg, men ærgrer dig over, han er opstillet i Aalborg Nord kan vi berolige med, at Peter er at finde på valgkortet i hele Nordjylland.