De mest udsatte bliver ramt dobbelt hårdt

Af Ib Poulsen
LÆSERBREV
De mest udsatte bliver ramt dobbelt hårdt
Af Ib Poulsen, Medlem af folketinget for Dansk Folketinget, Grandetoften 9, 7700 Thisted
Det er et underligt system, at det er de svageste i vores samfund, der betaler for satspuljen. Det gode er, at pengene i satspuljen er blevet brugt til mange (generelt) gode projekter til gavn for de samme grupper.
Det dårlige er så, at systemet er så uigennemskueligt, at de ansvarlige myndigheder helt åbenlyst har svært ved at holde styr på pengene. Det ser vi jo meget tydeligt med den helt absurde sag om en ansat i socialstyrelsen, der er mistænkt for over en lang årrække at have stjålet 111 millioner. Penge, der skulle være kommet de svageste borgere i vores samfund i gode, men som angiveligt er gået til at forsøde tilværelsen for en stutteriejer.
Det er også et særskilt problem, at folkepensionisterne bidrager med ca. halvdelen af midlerne i satspuljen, mens mindre end 10 % af pengene går til projekter til gavn for pensionisterne. Det er helt åbenlyst urimeligt, og DF vil da også afskaffe satspuljereguleringen for folkepensionister. Det er en vigtig prioritet for os i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, som netop er gået i gang.
Hvis man beskærer eller måske på sigt helt afskaffer satspuljen og i stedet finansierer de gode projekter for udsatte borgere via finansloven, så vil det også have den positive ”bivirkning”, at personer i socialstyrelsen ikke kan stikke pengene i egne lommer.