Ib Poulsen markerede en milepæl

Af Thisted Lokalforening

Hurup: Det var en overrasket, glad og stolt Ib Poulsen, der på generalforsamlingen fik overrakt en god årgangsvin af formand Nina Røntved Krog i anledning af hans 20 års jubilæum. Vi har taget en kort snak med Ib om op- og nedture gennem årene.

I mange hjem har vi tradition for at samles, når det danske melodi grand prix løber over tv-skærmene. Hjemme hos Ib Poulsens bedsteforældre var ingen undtagelse.  Ib erindrer dog, at der i det hjertevarme og spartanske hjem i hjertet af Nationalpart Thy, Lyngby,  var en større fest og begivenhed, når der var folketingsvalg og valg i det hele taget, når folket direkte blev adspurgt.

Han husker, hvordan han helt fra barnsben lå på gulvet foran det lille tv, og fulgte interesseret med, når de forskellige valgresultater tikkede ind. Det var specielt Mogens Glistrup og Fremskridtspartiets resultater, der optog ham. Et parti, han var passiv medlem af indtil midten af 90´erne.

Starten som DF´er

Jeg havde været partiløs i nogle år, der midt 90´erne og meldte mig ind i DF, da jeg kunne se mig selv i det politiske og bæredygtige projekt. Jeg kunne mærke, tiden var ved at være moden til være mere politisk aktiv. Jeg oplevede, at det kommunale system brugte mange ressourcer på andet end basal kernevelfærd, og vores ældre og svage borgere var reduceret til parenteser i det kommunale system”.

Det blev vendepunktet, hvorefter Ib kontaktede den daværende partisekretær på Christiansborg, Poul Lindholm, og forespurgte, om der var nogle,  der stillede op til kommunalvalget i Thisted i 2001. Det var der ikke. Poul Lindholm holdt sig ikke tilbage og gjorde Ib opmærksom på, der også manglede en lokalforening i Thy. DF havde på daværende tidspunkt 17 medlemmer.

Lokalforeningens spæde start

Det tog Ib initiativ til, og den første bestyrelse bestod af Jens Peter Christensen, dennes forældre, Jytte Schjødt og selvfølgelig 20 års jubilaren.

I dag er der stor kamp om at stå øverst på partiets liste ved kommunalvalget. Det er et udtryk for en sund partikultur, og en oprigtig interesse for at komme ind og være med til at gøre en forskel for borgerne i Thisted kommune. Ib fortæller grinende en anekdote om, hvordan man afgjorde listespørgsmålet op til kommunalvalget i 2001.

Vi havde to tændstikker. En lang og en kort. Den, der trak den længste skulle stå øverst på listen.  Jeg trak den længste og fik 214 stemmer. Jens Peter Christensen fik 186, og det var lige nok til, at jeg blev valgt. Havde det været omvendt, er jeg sikker på, at det havde været Jens Peter Christensen, der var blevet valgt dengang. Så tæt var det”.

Fremgang på fremgang

Ib repræsenterede os i Thisted Byråd i 2001 og 2005. Med sit personlige og borgernære engagement fik han langsomt, men sikkert, åbnet thyboernes øjne for vores politik.

I 2009 fik vi 2 mandater. Vi gik yderligere frem i 2013. Fik et kanon valg, og blev repræsenteret med 4 mandater. Ib opnåede en stor personlig sejr, da han fik næstflest personlige stemmer i Thisted kommune. Flere end den, på daværende tidspunkt, kommende borgmester. På valgnatten sad vi med de afgørende mandater, og vi fik vores første viceborgmester, hr. Ib Poulsen. I konstitueringen fik også forhandlet os frem til 2 ud af de 4 udvalgsformandsposter.

Her i jubilæumsåret er Ib stadig repræsenteret i Thisted Byråd. Han besidder stadig de markante holdninger, og må ofte stå model til knap så flatterende udtalelser på de sociale medier. Han lægger ikke skjul på, at han ikke er tilhænger af flygtningecentre i Thy i nogen form.

Jeg vil gerne have arbejdspladser til vores egn. Det skal der ikke herske nogen som helst tvivl om. Men det må aldrig ske på bekostning af borgernes tryghed. Jeg sælger ikke arbejdspladser for borgernes tryghed. Og det står jeg vagt om, og stiller gerne op til de verbale tæsk, det så giver”.

Ud over kommunegrænsen

Ib har altid søgt indflydelse, og tilbage i 2005 stillede han både op til regionsrådet, i Region Nordjylland og til DF´s hovedbestyrelsen, hvor han, ikke overraskende, formåede at blive valgt til begge poster.

Det samme gjorde sig gældende i 2007, da han for første gang prøvede kræfter som folketingskandidat I Aalborg Ø. Han fik folkets mandat, og trak sig derefter fra både Regionsrådet og hovedbestyrelsen, men har siden fastholdt pladsen i Thisted Byråd. En prioritering han stadig, 11 år senere, fortsat møder kritik af.

Undrer mig over, folk gider blive ved. For jeg har ikke tænkt mig at ændre på det. Fordelen set med de regionale briller, når vi taler Thy og Mors og regional udvikling er, at man har en direkte link ind på Christiansborgs gange og retur“.

Ib understreger samtidig, at selvom han er opstillet i Brønderslev-kredsen har han ikke svigtet Thy-Mors i forbindelse med det netop indgåede infrastrukturaftale mellem regeringen og DF.

Udover de 100 mil. til omlægning af krydset ved 11/26 arbejder jeg på, at 26/34 tilgodeses fra den afsatte pulje på 5 mia.”.

På trods af, han var nyvalgt og ikke tidligere har begået sig på Christiansborg, blev han tildelt de vigtige og tunge ordførerposter som fiskeri- og forsvarsordfører. Den sidste post indebar bl.a. et sæde i forsvarskommissionen. Det, i en periode, hvor der skulle udarbejdes en ny 5årig forsvarspolitik.

Det var en spændende tid, men også en meget krævende arbejdsopgave, da jeg havde ansvaret og stor indflydelse på at få sat afgørende pejlemærker på DF´s forsvarspolitik”.

Ib fortæller om suverænitetshåndhævelse, organisering af forsvaret og Danmarks deltagelse i internationale missioner mv., som nogle af de emner, der blev arbejdet med.

Udvalgsarbejdet medførte en del rejseaktiviteter. Han nævner i flæng Grønland, USA´s forsvarsministerium Pentagon og FN i New York. Men specielt én oplevelse har sat afgørende spor i erindringen, og som han vender tilbage til igen og igen. Det var besøget hos Danmarks udsendte soldater i Afghanistan, og de barske forhold de opererede under.

Det gjorde mig stolt, og vi skylder at give vore soldater og deres familier al den opbakning, vi overhovedet kan give dem, når vi deltager i internationale operationer

Den politiske nedtur var en stor sejr

Valget i 2011 blev skæbnesvangert for den lille mand fra Thy med den markante stemme. DF gik på landsplan 3 mandater tilbage fra 25 til 22. Men det var ikke det, der var udslagsgivende, da Ib mistede sit mandat, da han opnåede imponerende 3400 personlige stemmer. 1200 flere personlige stemmer end partikammeraten, der blev valgt på bekostning af Ib.

Han blev valgt fremfor mig grundet systemet med listestemmer, som blev gjort op i hver valgkreds. Det har Dansk Folkeparti nu gjort op med, da det er frivilligt, hvordan partierne stiller op.  Det bliver de personlige stemmer, der kommer til at tælle i forbindelse med det kommende valg”.

Ved jordskredsvalget i 2015, hvor DF gik fra 22 til 37 mandater, opnåede Ib igen folkets mandat. Han blev fiskeriordfører. ”Udover udlændingepolitik, så har fiskeripolitik været det, der har fyldt mest de sidste 3-4 år på Christiansborg, hvor det har vist sig, at der er væltet det ene lig ud af skabet efter det andet. Færre og færre sad på mere og mere af kvoterne. Der er meget, der tyder på, at tingene ikke altid er gået efter bogen, og det er der blevet gjort op med, hvilket jeg er meget glad for på de ”små” fiskers vegne”.

Ib understreger, at det generelt for Danmark og i særdeleshed for Nordjylland, herunder Hanstholm, er en rigtig god fiskeriaftale, der er landet på kajen.

Ib ser med fuld fortrøstning frem mod den kommende valgkamp. Han er opstillet i Brønderslev-kredsen i Nordjylland, og er derfor at finde på valgkortet her i Thy og på Mors, hvis man er én af Ibs mange trofaste vælgere.