En nordjysk jernlady

Af Thisted Lokalforening

Stem på en kvinde!

Lise er blevet kaldt Nordjyllands jernlady! Som bekendt er det Storbritanniens premierminister Margaret Hilda Thatcher (1925-2013), der i folkemunde omtales som jernladyen. Det gør hun først og fremmest, fordi Thatcher var kendt for sin ukuelige vilje til at kæmpe for de politiske mærkesager, hun troede på, og som hun havde lovet vælgerne. Måske der sammenligningen er?

I 2011 udgjorde andelen af kvinder i Folketinget 39 %. I 2015 faldt dette tal til 37 %. Til det kommende folketingsvalg har A4 Medier gennemgået kandidatlisten. Den viser, at 36% af de opstillede kandidater er kvinder.

Kvinderådet har op til det kommende folketingsvalg lanceret kampagnen ”Stem på en kvinde”. Rådet pointerer, at blot 55.000 flere krydser på kvinder, i forhold til valget i 2015, vil skabe en mere lige balance mellem mænd og kvinder i det nye Folketing. I det nuværende Folketing sidder der 112 mænd mod 67 kvinder. I Dansk Folkeparti er vi i indeværende periode repræsenteret af 22 mænd mod 15 kvinder.

Lise ser ikke et problem i den parlamentariske fordeling af mænd og kvinder. Og man kan slet ikke reducere det til et spørgsmål om ligestilling, da det er folket, det er borgerne, der vælger, hvem de vil have siddende.

Når man sætter sit kryds ved mig, skal man gøre det ud fra de værdier og kompetencer, jeg repræsenterer, og den arbejdsindsats, jeg leverer for at skabe politiske resultater til gavn for Thy og Mors og Nordjylland, og ikke alene, fordi jeg repræsenterer et bestemt køn”.

Det største i livet

Der findes mange store øjeblikke i livet, man kan tænke tilbage på. Øjeblikke, man har fejret med venner, bekendte og familie eller kolleger. Øjeblikke, som for altid vil stå skrevet i erindringen. Nogle tydeligere end andre. Hvem husker ikke sommeren 1992? Eller vores jordskredsvalg i 2015? Men hvad er det største og mest berigende og betydningsfulde øjeblik i Lise´s liv?

Der er jo mange begivenheder og øjeblikke, man kan trække frem. Men for mig, og jeg er sikker på, at næsten alle kvinder vil skrive under på, at det største øjeblik her i livet er, når vi føder og sætter vores børn i verden. Intet overgår det øjeblik, eller kommer i nærheden af det øjeblik. Det er det ultimative øjeblik”.

Lise remser en masse store øjeblikke op, som skildrer et menneskes liv. Men der er dog et øjeblik, der skiller sig markant ud. Det var, da hun som nyvalgt folketingsmedlem i 2015 skulle skrive under på, at hun ville overholde Grundloven til punkt og prikke.

Det var absolut et af de allerstørste øjeblikke i mit liv. Det var et højtideligt øjeblik, en speciel følelse gik gennem kroppen, da jeg underskrev, jeg ville overholde Grundloven. Jeg arbejder og efterlever det dokument, jeg underskrev tilbage i 2015, hver evig eneste dag. Også selv om det har nogle store personlige omkostninger, hvor man, specielt på de sociale medier, skal stå model til nogle ukvemsord, som jeg slet ikke vil gentage her. Det er bare ikke i orden. Lad os være politisk uenige, men bruge saglige argumenter”.

Landbrugs- og fødevareordfører

Lise er vores landbrugs- og fødevareordfører. Derudover er hun medlem af Miljø- og Fødevareudvalget, Retsudvalget og Kirkeudvalget.

Selvom landbrug og fødevarer ikke er nogle af vor største mærkesager her i Dansk Folkeparti har Lise, som partiets landbrugs- og fødevareordfører, sat det på den politiske dagsorden. Hun har haft travlt i den forgangne valgperiode, og lavet en del forlig og forhandlingsaftaler på området.

Jeg synes, det er et utroligt vigtigt område, og det er da heldigvis også kommet til at fylde mere i vores parti. Det er mig, der har ført Fødevare- og Landbrugspakken ud i livet. Jeg har blandt andet forhandlet gødskningslov, målrettet regulering. Lavet Fødevareforlig, Veterinærforlig, MRSA forlig, Pesticidstrategi, kemiaftale og aftale mod Afrikansk svinepest”.

Lise har også været engageret i de udfordringer om ammoniakkrav, som gjorde, at omkring 350 landmænd ikke kunne udvikle, men blot afvikle, bedrifterne. Lise fortæller, det hele begyndte med et besøg hos en landmand i Vesthimmerland, og siden har hun besøgt landmænd mange steder i Danmark, som er ramt af de samme udfordringer.

Nu flere år efter, med to Miljø- og Fødevareministre, lysner det. Vi laver en bekendtgørelse, der hjælper nogle af de ramte landmænd, så er vi i gang. Selvom jeg har siddet i byråd og ved, at behandlinger af sager tager tid, så overrasker det alligevel, at det i Folketinget kan tage ekstrem lang tid at ændre på noget. Nogle gange er det sikkert også, fordi der er en vis modvilje i systemet mod ændringer. Så lidt jysk stædighed er påkrævet, hvis noget skal lykkes”.

En vestjysk, ung,  blond pige

Nok ikke helt tilfældigt, at netop disse ordførerposter blev tildelt Lise, og som er det, hun har kastet sin politiske lidenskab over.

Lise er født og opvokset i det vestjyske, i det, som hun betegner, som et traditionelt borgerligt hjem. Hun var nummer tre ud af en søskendeflok på tre. Moderen var uddannet barneplejerske, men arbejdede hele livet med det slidsomme erhverv, som sygehjælper. Men trods det hårde arbejde havde moderen både overskud til husførelse, mand og børn. Hendes store passion var jazzdans og jazzmusik, som hun underviste i, i sin sparsomme fritid.

Faderen, der i sine unge dage blev uddannet kontorassistent på slagteriet i Sæby, havde arbejdet sig op indenfor erhvervet, og kunne nu kalde sig underdirektør på slagteriet i Holstebro, og siden underdirektør på De Forenede Nordjyske Kreaturslagterier FNK i Aalborg. Det var også faderens karriere, der gjorde, at familien rykkede til Støvring, da Lise var 12 år.

Noget af det, jeg husker fra weekenderne i min barndom, er, at min far nød at gå i haven og imens spillede radioen giro 413. Han var en talnørd og super god til hovedregning. Han yndede at fortælle os børn, om dengang han stod i lære på Sæby Slagteri, hvor han nogle gange blev sat til at lægge telefonnumrene sammen i hovedet fra telefonbogen

Lise fortæller, at trods faderens store ansvarsfulde stilling, som indebar lange arbejdsdage, var der, ligesom hos moderen, masser af nærvær og overskud til Lise og hendes søskende. Forældrene havde også en stor passion for litteratur, og Lise er ikke i tvivl om, at hendes egen glæde ved at læse bøger er en arv derfra.

Inspireret af faderen var det helt naturligt for Lise at gå i faderens fodspor, hvorfor hun stod i lære som kontorassistent indenfor fødevarebranchen. Lise betegner ikke sig selv som et karrieremenneske, men ligger ikke skjul på, hun elsker at tilegne sig ny viden og nye kompetencer, og de udfordringer, det medfører. Dette afspejles i Lises erhvervs CV, som efter endt læretid  førte til en periode som eksportassistent over mediebranchen til økonomi– og administrationschef til produktionsbranchen mv., inden hun i 2010 blev selvstændig indenfor regnskab og administration. Siden hun stod i lære tilbage i 1986, og frem til hun blev selvstændig, har Lise i et eller andet omfang været beskæftiget indenfor fødevareområdet.

Derfor er ordførerposterne ikke bare en politisk post for Lise. Det er områder i dansk politik, hun er dybt engageret i, og erkender da også, at faderen i en vis grad har haft indflydelse i hendes stærke engagement.

Det er vigtigt, at vores erhverv som landbrug, fiskeri og industri har gode rammevilkår. Det skal selvfølgelig ske i samklang med vores natur, hvilket jeg også mener, vi har bevist er muligt. Desuden bør Fiskeristyrelsen ligge i Nordvestjylland, da hovedparten af fiskerihavnene er placeret heroppe”.

Lise understreger, at Nordjylland har nogle af landets vigtigste maritime erhvervsområder med et kæmpe potentiale for vedvarende beskæftigelse, men der er behov for en optimering af infrastrukturen.

Vi skal sikre infrastrukturen i hele Nordjylland. Også når vi taler skibe og vogntog og shipping generelt. Det haster med Den tredje Limfjordsforbindelse. Og jeg er langt fra tilfreds med, at vi ikke fik udbygningen af A26 og rute 34 med i første del af infrastrukturplanen. Man skal huske på, at der er tale om et politisk udspil, som kan forhandles, hvorfor der ikke er noget endeligt afgjort endnu”.

Nationalpark Thy

Måske er det de færreste, der bider mærke i det i hverdagen, men Lise har blandt andet sikret, at Kystbyernes Netværk fortsat er repræsenteret i Nationalpark Thys bestyrelse. Den tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen ønskede færre bestyrelsesmedlemmer i Nationalpark Thys bestyrelse. Det fik i den grad vores lokale folkevalgte på barrikaderne, da hun ikke mente forslaget gav mening. Overhovedet.

Det er almindelig sund fornuft, at lokalbefolkningen, der bor i Thy, skal være repræsenteret. De er Nationalparkens råstof med deres historier og deres engagement“.

Lise er også involveret omkring Høfde 96 i Agger, og har holdt flere møder med Kystdirektoratet.

Kystdirektoratet mener, de har styr på det, men jeg har været der flere  gange, og ligesom de lokale, er jeg ikke overbevist” siger Lise, der garanterer, hun ikke slipper taget i kystdirektoratet, før der er helt styr på Høfde 96.

Starten på den politiske karriere

Da Lise tilbage i 1995 var med til at samle underskrifter for Dansk Folkeparti, og sad i én af partiets første lokalbestyrelser, havde hun hverken ambitioner eller fantasi til at forestille sig, hun i 2015 skulle repræsentere partiet i Folketinget 20 år senere. Vejen gik over en periode i byrådet i Støvring kommune fra 1999 til 2006. Hun valgte at stoppe ved kommunesammenlægningen.

Jeg sad alene i byrådet for DF i de år, og det var hårdt arbejde, samtidig med fuldtidsjob og familie med mindre børn”.

Lises politiske kompetencer var ikke gået ubemærket hen, og i 2013 blev hun igen opfordret til at genopstille til byrådet, hvilket hun gjorde med den forventede succes. Da hun året efter blev opfordret til at stille sit kandidatur til rådighed til Folketinget, var der ikke skyggen af tvivl. Hun ville takke ja. Men hvad så med kommunalpolitikken?

Da jeg blev valgt til Folketinget, udtrådte jeg straks af byrådet, da jeg ikke mener, jeg kan varetage begge hverv ordentligt. Det er vigtigt for mig, at jeg leverer et ordentligt politisk håndværk. Det synes jeg også, jeg skylder de vælgere, der har givet mig deres mandat”.

Lise har af flere omgange kæmpet en kamp for at få Koldkrigsbunkeren REGAN Vest i Rold Skov på finansloven. Hun understreger, at tiden med den kolde krig, er en vigtig historie at fortælle, og bunkeren er en helt unik tidslomme, der står uberørt, hvorfor sager som den, og som så mange andre, er vigtige at tage vare på.

Vi skal passe på det, vi har

Det er vigtigt, at vi ikke glemmer og tager for givet, hvad det er for en arv, vi er blevet videregivet fra vores forfædre, og hvilken kamp de har måttet kæmpe for det, vi har i dag. Om det siger Lise;

Vi skal passe på vores værdier, vores traditioner og vores kultur. Vi skal kæmpe for vores tryghed og passe på vores helt unikke velfærdssamfund. Vi skal sikre Danmarks velfærd for de kommende generationer. Danmark skal være et trygt og sikkert land. Det er betingelsen for, at vi kan møde hinanden med den tillid, som har gjort det danske velfærdssamfund til ét af verdens bedste. Vores samfund er ikke kommet af sig selv. Det har generationer af danskere møjsommeligt bygget op. Det har vi naturligvis pligt til at sikre for de næste generationer”.

Det ligger Lise på sinde, at enhver borger, der har et reelt socialt, som økonomisk behov, skal have et sikkerhedsnet og have hjælp til at klare hverdagen og komme videre i livet. Danmark skal være et trygt sted at bo, uanset social status, om man er syg, ung eller ældre.

Det er nok at tage fat på i den kommende periode. Jeg håber, jeg får folkets mandat til endnu en periode, så jeg får lov til at arbejde videre med mine mærkesager, og det, jeg brænder for. Jeg kan ikke love, at jeg kan få gennemført alle mine mærkesager! Men jeg lover, at jeg som altid, vil arbejde hårdt og målrettet, og indgå de politiske kompromisser, der skal til for, at jeg kan få gennemført mine mærkesager!” slutter Lise Bech

Vil du hjælpe Lise?

Har du tid og lyst til at hjælpe Lise med at omdele valgfoldere? Behøver ikke være det store. Måske bare på din aftentur, når du er ude at spadsere med hunden, så er man velkommen til at kontakte Lise på nedennævnte mail. Skriv, hvor du vil omdele, og hvor mange du vil omdele. så vil Lise sørge for, at folderne bliver leveret på din adresse.

Vi anbefaler, at DU stemmer på Lise

I Thisted Lokalforening anbefaler vi, at DU stemmer på Lise Bech. Hun har leveret et gedigent arbejdsindsats for Mors og Thy. Hun har demonstreret politisk håndværk og vist en jernvilje til at få gennemført  den politik, hun repræsenterer for vores os vælgere og ikke mindst for vores egn.